program 2001: science + fiction / tudomány és fikció nemzetközi médiaművészeti kiállítás rejtett paraméterek Erdély Miklós négy filmje update 2.0 összeállítás az 1997 és 2000 között Németországban készült médiaművészeti munkákból tudományos fikció a médiaművészetben nemzetközi szimpózium Intermédia a Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia tanszék diplomakiállítása partnerek

2001: science + fiction / tudomány és fikció


"Ha teljesen megérted a 2001-et, akkor eltévesztettük a célt. Sokkal több kérdést akartunk feltenni, mint amennyit megválaszoltunk." - mondta Arthur C. Clarke, a 2001: űrodüsszeia írója. A film készítésének időszaka, a hatvanas évek közepe, a víziók kora. Egymást érték az űr meghódításáról szóló szovjet és amerikai híradások, és nem sokkal a film bemutatása után leszállt az első ember a Holdra. Kubrick, Clarke és munkatársaik e kor emlékműveként, a korszerű tudomány és a valószerű fikció gazdag fegyvertárát felhasználva, nagyléptékű technikai és művészi utópiát alkottak, amellyel a világ most próbál meg komoly vagy ironikus formában elszámolni. A nyitott kérdéseket a sci-fi rajongók mellett a tudósok is újból körüljárják: Mi hiányzik még ahhoz, hogy a komputerek HAL 9000-hez hasonlóan szájról tudjanak olvasni? Mi szükséges ahhoz, hogy a filmben elhangzott párbeszédeket folytathasson ember és számítógép? Lehetnek-e a komputernek érzelmei?
A válaszok ma már több területen nem sokkal lépik túl a valóság határát. 2001-ben az elképzeltnél józanabb korba érkeztünk: az űr meghódítására, az emberi határok kiterjesztésére irányuló víziókat elnyomja a klónozás és az üvegházhatás - vélt vagy valós - rémképe. A tempót a (vélt vagy valós) tudományos és gazdasági szükségszerűség diktálja, miközben a tudományos fikció átitatja mindennapjainkat. A science fiction képi világa mai környezetünk egyik meghatározója - a filmek, komputerjátékok, a napi sci-fi-szappanoperák, a design egyes elemei, az egykor a tudományos-fantasztikus irodalomból és filmekből megismert tárgyak és technikai eszközök, a komputerek és az Internet nélkül napjaink ma már elképzelhetetlenek.
A magas művészet mostohagyerekének számító science fiction hasonló - bár gyakran kétesebb értékű - szabadságot élvez, mint a tudományt és fikciót más irányból megközelítő médiaművészet.

A kiállítás tekinthető a science fiction műfajával folytatott asszociációs játéknak. A bemutatott művek nyitva hagyják a kérdést, hogy a gyakran mágiapótléknak tekintett tudományos fikció a kor tudományos eredményeit felhasználva csupán a jelenről fest-e képet (ironikus fikció), vagy ugyanebből kiindulva egy lehetséges jövőt ír le (funkcionális fikció). A művészek által létrehozott munkák úgy szemlélhetők, mint a Fiktív Jövő Múzeumának kiállítási tárgyai: játékok, tudományos kísérletek, mesterséges lények, szimulációs központ, rekonstruált találmány - akár egy közös térbe került technikai és művészeti gyűjtemény.
A kiállított művek egyik legjellemzőbb közös vonása a játékosság mellett az interaktivitás, valamint a hang és a kísérleti zene fontos szerepe. Az egyes művek a zenei kifejezés, a mozgás és a fikció fogalmának különböző megközelítései alapján tematizálhatók.

Atau Tanaka és Kasper Toeplitz Globális húrja a kiállítás technikailag legösszetettebb műve - valószerű fikció. Ravasz András tudományos kísérletek eredményeként színes zajokat hoz létre, mellyel egy évszázados művészeti tradícióhoz kapcsolódik. Révész László László a fikció hagyományos műfaját eleveníti fel, az ezoterikus elemeket sem mellőzve. Egy lehetséges jövő múltbeli története megszakadt, töredékekből próbálja újjáépíteni. Győrfi Gábor mai szemszögből nézve antitudományos jövőképet hoz létre - bár nyitva hagyja a lehetőséget, hogy víz alatt lebegő figurája kizárólag természetes szervekkel rendelkezik-e. Magali Desbazeille a belső és külső hangok közti összhangzatot mutatja be, melyben a néző kilépni kényszerül megszokott helyzetéből. KissPál Szabolcs kísérlete a tévé elektrosztatikus vonzásával a mikrofikció/mikromágia körébe sorolható. Schneemeier Andrea és Szauder Dávid installációja a - science fiction filmekből ismert - űrhajóskiképzők orvosi laboratóriumát idézi. Július Gyula az ironikus fikció képviselője, a minket körülvevő sci-fi-mediatizált világ torzképével szembesít. Masaki Fujihata a játékos fikción túl, a zene és a kép interakcióját állítja középpontba.

A fikció tehát sokféle lehet, de talán nem lenne szabad jövendőmondó képessége szempontjából megítélni: Kubrick állítólag biztosítást kívánt kötni a Lloyd´s társaságnál arra az esetre, ha a film bemutatójáig más bolygóról látogatók érkeznének a Földre. A fikció játékosságát néha nem árt komolyan venni, bár a társaság akkoriban nem vállalta a szerződést.Mélyi József