program 2001: science + fiction / tudomány és fikció nemzetközi médiaművészeti kiállítás rejtett paraméterek Erdély Miklós négy filmje update 2.0 összeállítás az 1997 és 2000 között Németországban készült médiaművészeti munkákból tudományos fikció a médiaművészetben nemzetközi szimpózium Intermédia a Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia tanszék diplomakiállítása partnerek
Blank &Jeron: re-mail
http://sero.org/cgi-bin/remail/re-mail.pl
Knut Gerwers: D-Elektro http://thing.de/delektro
user: intern
Password: geheim


Cornelia Sollfrank: net.art generator
http://www.obn.org/generator

Andrea Zapp: Little Sister http://www.azapp.de/littlesister
UPDATE 2.0
összeállítás az 1997 és 2000 között Németországban készült médiaművészeti munkákból

A Goethe-Intézet és a Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (ZKM) közös projektje
Goethe-Intézet Budapest
2001. június 8 - 28.

"Komputerprogram az, amit általában a szoftver fogalmán értünk, a program aktualizálására pedig az angol "update" szó honosodott meg. Az "Update 2.0" cím nyilvánvalóan azon a feltételezésen alapul, hogy a fogalom különösen egy médiaművészeti program, tehát egy tartalmi szoftver számára megfelelő.

Update 2.0, 2.1, 3.0 - ami a számítógépes világban a megkérdőjelezhetetlennek tekintett gazdasági kényszernek engedelmeskedő komplett cserét jelenti, az nem feltétlenül érvényes a tartalmi programok esetében. Az a tény pedig inkább nyugtalanító, hogy az update mindig a következő revíziót előlegezi meg: hibáit és hiányosságait fogalmilag magában hordozza. Ez a programcsomag sem vállalkozhat rá, hogy a médiaművészet általánosan érvényes definícióját adja, sem pedig arra, hogy átfogó és koherens képet nyújtson a kortárs németországi alkotásokról. Túlságosan paradox és sokszínű a szcéna. A videoművészet szinte már történelmi dimenziókba lépett, az interaktív multimédia-projektek viszont csak most kezdik kialakítani mediális és művészi keretfeltételeiket. A konceptuális művészet és a játékos szórakoztatás, a Slow Motion és a száguldó Upbeat közt széles mező nyílik, mely inkább nemzetközileg, semmint nemzeti keretek között értelmezhető.

Az aktualitás azonban nem csupán a divatok és trendek visszatérésével ragadható meg, hanem a társadalmi és művészeti kontextuson keresztül is, amelybe a programok a világ különböző pontjain kerülnek. Míg jelenleg az amerikai művészeti piacon a videó az egyik legaktuálisabb művészeti médium, addig Oroszországban, Indiában vagy Kínában a művészek elsősorban a multimédia-alkalmazások és az Internet-szoftverek művészi felhasználhatósága iránt érdeklődnek. Sem itt, sem ott nem a low- vagy a high-tech kérdése a döntő, hanem a médium, mellyel a társadalom ideológiai és gazdasági felszíni struktúrája áttörhető."


Rudolf Frieling
a kiállítás kurátorahelyszín:
Goethe-Intézet Budapest
1061 Budapest, Andrássy út 24
telefon: (36-1) 374 40 70
http://www.goethe.de/ms/bud